• หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวฝึกอบรม
  • ข่าวสาร
  • ข่าวฝึกอบรม
  • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยตัวจากเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 คน ได้เข้าศึกษาดูงานที่โครงการอุทยานการอาชีพขัยพัฒนา